Важни събития в групата

 • 1930

  Семейство Алберти предлага товарни превозвачи за нуждите на местните италиански търговци

  1930_foto-Alberti-e-Santi

 • 1958

  Създаването на Alberti & Santi (Алберти и Санти)
  1958_foto-Alberti-e-Santi

 • 1974

  Организира се първият международен товарен превоз до Обединеното кралство

 • 1979

  Създава се фирмата „Trans Ferry“, която е избрана за агент на Sealink и Townsend Thoresen, превозвачи през Ла Манша
  1979_foto-Townsend-Thoresen

 • 1985

  Създава се фирмата „Plose“, която започва да предлага решения за плащане на такси и възстановяване на ДДС
  1985_foto-Plose

 • 1991

  Създава се фирмата „Plose Ate“, която започва да предлага пълна логистична подкрепа при транспорт на нестандартни товари

 • 1994

  Откриването на Eurotunnel – Trans Ferry е избрана за агент в Италия, а Alberti & Santi стартират интермодална логистика

  1994

 • 1997

  Създава се „Plose Унгария“, която започва да обслужва клиенти в Източна Европа

  Завършване на терминала „Piacenza Intermodale“, на който Alberti & Santi е съосновател и партньор

 • 2001

  Започват дейности, свързани с индустриални недвижими имоти

 • 2002

  Откриват се поделения на Групата в Испания, Обединеното кралство, Франция, Бенелюкс

  2002_foto-network-Europa

 • 2003

  Създава се фирмата „Yes Money“, която получава банков лиценз

 • 2005

  Откриват се поделения на групата, които упражняват дейност в Германия, Австрия, Швейцария, Полша, Чешка република и Словакия

 • 2006

  Представя се картата „Yes Money“ – първата предплатена карта, разработена за покриване на корпоративни разходи в превозваческата индустрия

  2006

 • 2009

  Създава се фирмата „Adriatic Lines“, която започва да предлага РО-РО услуга по маршрута Равена-Игуменица-Коринт

  2009_foto-Adriatic-Lines

  Стартира Pall-ex Italia – дистрибуция и логистика на палетизирани товари

 • 2010

  Преустановява се дейността на „Adriatic Lines“ поради индустриални действия в Коринт

  Стартира дейността на бизнес звено в сферата на енергетиката – внедрени са 4MW фотоволтаични инсталации

  2010_foto-pannelli-solari

 • 2011

  Поделението „Trans Modal“ на Групата създава търговски партньорства с интермодалните логистични фирми Hupac, AFA и Okoembi

  Създават се нови бизнес поделения за недвижими имоти, енергетика и логистика

 • 2013

  Променя се корпоративният имидж на групата в 360 Payment Solutions и се разраства търговската дейност

  2013

Design by Bunker  –  Illustrations by Andy Potts