Работете при нас

Изградили сме имиджа си върху стабилни ценности и стремеж към качество и търсим ориентирани към резултатите хора, които демонстрират амбиция, кураж и адаптивност към промените, и които желаят да станат неделима част от една многокултурна среда чрез учене и сътрудничество.

Служителите ни са важни за нас и ние полагаме максимални усилия, за да им помогнем да осъществят кариерните си амбиции. Ако търсите вълнуваща кариера в динамична компания, значи мястото ви е при нас.


Изпратете ни автобиографията си.

Данните, които ни изпращате с формуляра за кандидатстване, ще се използват изключително с цел проучване и подбор съгласно принципите за законност и справедливост, за да гарантираме адекватно ниво на защита и поверителност.

При всички случаи ви молим да посочите в автобиографията си, че разрешавате обработването на вашите лични данни в съответствие със Законодателен указ № 196/2003 и последващите изменения.

За повече информация или за да изпратите автобиографията си, ни пишете на: recruitment@transferry.com

Design by Bunker  –  Illustrations by Andy Potts