Kluczowe etapy w historii grupy

 • 1930

  Rodzina Alberti obsługuje mechaniczne pojazdy towarowe na włoskich targach krajowych

  1930_foto-Alberti-e-Santi

 • 1958

  Powstanie Alberti & Santi
  1958_foto-Alberti-e-Santi

 • 1974

  Przewóz międzynarodowy wyrusza w pierwszą podróż do Wielkiej Brytanii

 • 1979

  Powstanie Trans Ferry, przyjęcie przedstawicieli na stanowisko operatorów międzykanałowych Sealink i Townsend Thoresen
  1979_foto-Townsend-Thoresen

 • 1985

  Powstanie Plose, początek opłat za przejazdy i usług zwrotu podatku VAT
  1985_foto-Plose

 • 1991

  Powstanie Plose Ate, początek pełnego wsparcia logistycznego w zakresie transportu odbiegających od normy ładunków

 • 1994

  Otwarcie Eurotunnel – Trans Ferry przyjmuje przedstawicieli we Włoszech, a Alberti & Santi rozpoczyna obsługę intermodalną

  1994

 • 1997

  Powstanie Plose Hungaria w celu obsługi klientów w Europie Wschodniej

  Ukończenie terminalu Piacenza Intermodale Terminal, którego partnerem założycielskim jest Alberti & Santi

 • 2001

  Początek rozwoju branży nieruchomości przemysłowych

 • 2002

  Otwarcie spółek zależnych grupy i rozpoczęcie operacji w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Krajach Beneluksu

  2002_foto-network-Europa

 • 2003

  Powstanie Yes Money i przyznanie licencji bankowej

 • 2005

  Otwarcie spółek zależnych grupy i rozpoczęcie działalności w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach i Słowacji

 • 2006

  Wprowadzenie kart Yes Money – pierwszych przedpłacanych kart dopasowanych do wydatków korporacyjnych branży przewozowej

  2006

 • 2009

  Powstanie Adriatic Lines i uruchomienie usługi Ro-Ro na trasie Ravenna/Igoumenitsa/Korynt

  2009_foto-Adriatic-Lines

  Rozpoczęcie działalności Pall-ex Italia – dystrybucja i logistyka ładunków na paletach

 • 2010

  Adriatic Lines zawiesza działalność z powodu działań przemysłowych w Koryncie

  Powstanie jednostki biznesowej ds. energetyki – montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 MW

  2010_foto-pannelli-solari

 • 2011

  Rozpoczęcie partnerstwa handlowego pomiędzy spółką zależną grupy Trans Modal a intermodalnymi operatorami Hupac, AFA i Okoembi

  Przekształcenie jednostek biznesowych ds. nieruchomości, energetyki i logistyki

 • 2013

  Zmiana wizerunku korporacyjnego grupy narozwiązania płatnościowe systemu 360 oraz wzmocnienie działalności handlowej

  2013

Design by Bunker  –  Illustrations by Andy Potts