Pracujte u nás

Náš príbeh sme vybudovali na silných hodnotách a vášni pre kvalitu. Hľadáme ľudí orientovaných na výsledky, ktorí sa vyznačujú ambíciami, odvahou a schopnosťou prispôsobovať sa zmenám a ktorí sú ochotní stať sa integrovanou súčasťou multikultúrneho prostredia prostredníctvom učenia sa a spolupráce.

Naši ľudia sú pre nás dôležití a robíme všetko preto, aby ste u nás mohli naplniť svoje profesijné ambície. Ak túžite po vzrušujúcej kariére v dynamickej spoločnosti, chceme vás spoznať.


Pošlite nám svoj životopis.

Údaje poskytnuté pri odoslaní žiadosti sa použijú výlučne na účely prieskumu a výberu podľa zásad zákonnosti a oprávnenosti, aby bola zaručená dostatočná úroveň bezpečnosti a dôvernosti.

Vo svojom životopise však v každom prípade uveďte povolenie na spracovanie vašich osobných údajov podľa legislatívneho dekrétu č. 196/2003 a jeho následných zmien a doplnení.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo chcete poslať svoj životopis, napíšte na adresu: recruitment@transferry.com

Design by Bunker  –  Illustrations by Andy Potts