Radi sa nama

Naša priča zasniva se na čvrstim vrednostima posvećenosti kvalitetu koja se ne može narušiti. Tražimo ljude koje krasi ambicija, hrabrost i kapacitet da se prilagode promenama, ljude koji žele da kroz učenje i saradnju postanu deo multikulturalnog tima.

Pridajemo veliki značaj našim saradnicima i nastojimo da oni ostvare svoje poslovne aspiracije. Ako želiš da izabereš uzbudljivu karijeru u dinamičnom preduzeću, zainteresovani smo da te upoznamo.


Pošalji nam svoju biografiju.

Podaci koje budeš poslao prilikom konkurisanja biće obrađivani isključivo za svrhe pretrage i izbora novih radnika uz poštovanje principa zakonitosti i ravnopravnosti, sa garancijom odgovarajućeg nivoa zaštite i poverljivosti.

U svakom slučaju molimo da se u biografiji navede i saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa Zakonskom uredbom br. 196/2003 sa izmenama.

Za više informacija, odnosno za dostavljanje biografije, piši na: recruitment@transferry.com

Design by Bunker  –  Illustrations by Andy Potts